Welkom op mijn website!

Als adviseur richt ik mij op het managen van projecten in de gezondheidssector. Dit betreft zowel ziekenhuizen

als gebouwen in de sectoren V&V, VGZ en GGZ. Mijn specialiteit is het werken aan financiële vraagstukken

voor huisvesting en vastgoed in de zorg. De werkzaamheden omvatten onder andere het opstellen van budgetten,

de beoordeling van kosten, de bewaking van het project en het bepalen van de kapitaallasten.


Na een bouw- en bedrijfskundige opleiding ben ik werkzaam als adviseur/manager voor de realisatie van projecten

in de gezondheidszorg. Vanaf september 1975 tot en met januari 2014 als senior adviseur huisvestingsprojecten in

de zorg bij Twijnstra Gudde.


Sinds 1 februari 2014 werk ik als zelfstandig adviseur. Deze manier van werken biedt mij de mogelijkheid om

directer betrokken te zijn bij de werkzaamheden.


De financiële haalbaarheid is een aandachtsgebied bij de planontwikkeling om te komen tot een huisvestingsexploitatie,

die past binnen de budgettaire kaders.


Mijn vakspecialismen (m.n. in de zorg) zijn in het kort:

- huisvestingsadviezen en projectmanagement

- projectcontrole

- financieel management, businessplannen en budgettering

- kostenbewaking van huisvestingsprojecten


Het managen van budgetten en financiën bij het realiseren van huisvesting dient bij te dragen aan het beste resultaat

voor het vastgoed en de werkomgeving.